SHINBUKI 11

ASAMIYA

ซื้อเล่มนี้ 199.00 บาท

เกี่ยวกับ

"นานาเสะ จิอากิ ศูนย์กลางข่าวสารของหน่วยพฤกษา ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ สึสึกิ นาโอมิ ให้แก่เท็นไซจิแห่งฟุคุดะที่เหลือรู ้
นางาเสะ คัทสึมิ จึงเดินทางไปที่เขาโมโตยามะ เพื่อเยี่ยมศพของสึสึกิ ระหว่างทางเธอได้พบกับโซมะเข้า,
ด้วยความจริงใจของโซมะ ทำให้นานาเสะ ที่แอบติดตามดูอยู่ เลือกที่จะบอกความจริงที่ สึสึกิ ถูก ฟุคุดะฆ่าตายกับมือและเรื่องที่เธอถูกผนึกปิดความทรงจำของเมะซาวะ ให้นางาเสะรู้
นางาเสะ จึงเดินทางไปยังบ้านฮิรามัทสึเพื่อพิสูจน์ความจริง...ด้านมิยาซากิ ที่รับรู้ถึงแผนการณ์ของฟุคุดะ ก็ได้รวมตัวกัน ภายใต้การนำของอะกิระ และเปิดฉากบุกเข้าไปยังดินแดนฟุคุดะตะวันตกทันที"

*หลังจากชำระเงินแล้วทางทีมงานจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ