DARE TO DO กล้าลุย ไม่กลัวล้ม

DARE TO DO กล้าลุย ไม่กลัวล้ม

กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยขึ้นกับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่”กล้าลุย” จึงนำเรื่องราวของ 12 กิจการที่ลุย”ไม่กลัวล้ม” มาถ่ายทอด เพื่อเป็นแรงบัลดาลใจให้แก่ทุกคน
695 บาท
แคมเปญสิ้นสุดแล้ว